Kjøp og salg av bedrifter, tilgjengelig for alle.

Nytt selvbetjeningsverktøy kommer snart.
Kvinne_i_Mobelbutikk_1-1

Våre partnere

NOBEMA - partners
Mac01

Et selvbetjeningsverktøy for kjøpere og selgere av bedrifter.

Kjøp og salg av bedrifter og bedriftsandeler har aldri vært enklere! Med vårt selvforklarende selvbetjeningsverktøy får du hjelp gjennom hele prosessen, skritt for skritt. Du velger om du vil gjøre alt på egen hånd eller i samarbeid med egne rådgivere. Du velger også om du vil selge din bedrift åpent, eller med full diskresjon.

Nobema ivaretar dine behov

Trygt

Nobema gir deg full frihet innenfor trygge rammer. Full oversikt, full diskresjon, sikker deling av sensitiv informasjon.


Tanken på å selge en bedrift kan for mange oppleves som skummelt. Hva vil ansatte, kunder, leverandører og konkurrenter tenke? Hva om noe går galt? Får jeg riktig pris? Selger du bedriften din gjennom Nobema skal du vite at du er helt trygg!

Tjenesten er utarbeidet i samarbeid med Hovedorganisasjonen Virke og flere anerkjente næringslivsaktører og jurister. Dette for å sikre at dine behov og krav til sikkerhet blir ivaretatt. Du bestemmer selv graden av diskresjon og all deling av sensitiv informasjon skjer under trygge rammer og alltid med bakgrunn i signerte avtaler.

Illustrasjon_Sikker01
Enkelt02

Enkelt

Med Nobema er det enkelt å selge bedriften din. Vi leder deg gjennom hele prosessen skritt for skritt. Står du fast hjelper vi deg gjerne.


Tradisjonelt er kjøp og salg av foretak forbeholdt større bedrifter. Dette fordi omsetning av foretak ofte oppleves som komplisert og fordi de færreste bedriftseiere har tilgang til kompetansen og nettverket nødvendig for å gjennomføre en transaksjon.

Med lanseringen av Nobemas unike og brukervennlige, skritt for skritt verktøy og nasjonale markedsplass, har organisering av egen salgsprosess aldri vært enklere! Offentlig tilgjengelig informasjon legges inn automatisk. Du svarer på enkle spørsmål og legger inn øvrig informasjon du har tilgang til.

For å gjøre det enda enklere for deg kan du selvfølgelig knytte opp dine egne medhjelpere i prosessen. Og - hvis du skulle stå fast, hjelper vi deg gjerne.

Tilgjengelig

Som den eneste selvbetjeningsløsningen i markedet gjør Nobema det mulig for alle å selge sin bedrift, til en brøkdel av kostnaden sammenlignet med å gjennomføre en tradisjonell omsetningsprosess.


Kostnadene forbundet med salg av en bedrift er tradisjonelt langt høyer enn det som er forsvarlig for de aller fleste. Ofte er det også stor grad av usikkerhet knyttet til hva den endelige kostnaden blir, og i mange tilfeller vil en tradisjonell omsetningsprosess kunne ende opp med å koste mer enn hva hele bedriften er verdt.

Med lanseringen av Nobemas standardiserte selvbetjeningsverktøy får du nå gjennomført hele salgsprosessen til en brøkdel av prisen, sammenlignet med en tradisjonell omsetningsprosess. Samtidig trenger du kun å kjøpe tilgang til de delene av tjenesten som du trenger til enhver tid. På den måten får du stor grad av forutsigbarhet samtidig som du kun betaler for de tjenestene du faktisk har bruk for.

Illustrasjon_Billig03

Interessert i kjøp og salg av bedrifter? Meld deg på vårt nyhetsbrev...

Hvordan selger du?

SeProspekt03

Lag salgsprospekt

Dette gjør Nobema

Check02Henter offentlig informasjon

Check02 Leder deg gjennom prosessen

Check02 Verdivurdering

Dette gjør du

Check02Legger inn privat informasjon

Check02Svarer på spørsmål

Check02Laster opp bilder og dokumenter

FinnBedrift03

Finn kjøper

Dette gjør Nobema

Check02Lager en salgsannonse på Nobemas markedsplass

Check02Promoterer bedriften i bransjenettverk, annonsenettverk, og via sosiale medier

Check02Sikrer trygg deling av sensitiv informasjon

Dette gjør du

Check02Velger om annonsen skal være åpen eller anonym

Check02Godkjenner hvem som skal få tilgang til ditt prospekt

GjennomførHandel01

Gjennomfør handel

Dette gjør Nobema

Check02Leverer oppdaterte kontrakts- og avtalemaler

Check02Håndterer digital signering av kontrakter og avtaler

Check02Oppgjør og overlevering via eksterne partnere

Dette gjør du

Check02Forhandler med kjøper 

Mann_i_industri_1

“Det er veldig godt å vite at livsverket mitt lever videre med nye eiere " 

Fornøyd selger av veletablert industribedrift

Hvordan kjøper du?

FinnKjøper03

Finn bedrift

Dette gjør Nobema

Check02

Sender deg varsler når  relevante bedrifter legges ut for salg eller vurderes solgt
Dette gjør du

Check02

Finn bedrifter på Nobemas markedsplass

Check02Lagre annonsene og  foretakene du finner interessante

TaKontakt04

Etabler kontakt

Dette gjør Nobema

Check02Formidler interessen og etablerer kontakt mellom partene

Check02Ivaretar partenes behov for  diskresjon  

Dette gjør du

Check02Registrer din interesse i et selskap

GjennomførHandel01

Gjennomfør handel

Dette gjør Nobema

Check02Leverer oppdaterte kontrakts- og avtalemaler

Check02Håndterer digital signering av kontrakter og avtaler

Check02Oppgjør og overlevering via eksterne partnere

Dette gjør du

Check02Forhandler med kjøper  

"Jeg oppfylte drømmen min om å drive mitt eget bakeri" 

Fornøyd kjøper av veletablert bedrift

Kvinne_i_bakeri_1

Er du interessert i kjøp og salg av bedrifter?

Registrer din interesse, så tar vi kontakt med deg!