Prøv gratis

Anders Mikalsen

Anders Mikalsen er en av grunnleggerne av Nobema. Anders har selv lang erfaring som gründer og bedriftseier, og har vært med på både etableringer og omsetning av foretak. Fra tidligere har han mange års erfaring som leder for næringsavdelingen i en lokal sparebank, noe som har gitt han god innsikt i bedriftseieres behov og utfordringer. Anders har også jobbet som markedssjef i forsikringsbransjen og som eiendomsmegler.

Nobema inngår fordelsavtale for medlemmer av Virke

Hovedorganisasjonen Virke er og har vært en av de viktigste støttespillerne for Nobema, under utviklingen av våre digitale verktøy og markedsplass for omsetning av små og mellomstore bedrifter. Vi er derfor veldig glade for å kunne gjøre våre nye tjenester tilgjengelig for Virkes medlemmer, med spesielt gode betingelser.

Hvor mye kan du forvente å få betalt for bedriften din?

Hvor godt betalt du kan få for bedriften din avhenger av en rekke faktorer, hvorav de mest...

Hva påvirker en kjøpers betalingsvilje?

At det finnes verdier i en bedrift som kan nyttiggjøres av en ny eier er en forutsetning for en...

Hvem kan ha størst nytte av å overta verdiene i din bedrift?

Man kan selvfølgelig argumentere for at et foretak har en gitt verdi, men verdi alene avgjør...

Hva representerer verdiene i selskapet ditt?

Hvor store verdier det er i et foretak er en av de viktigste og mest sentrale faktorene som...

Kom i gang med prising av din bedrift

Å finne «riktig pris» på foretaket er en av de viktigste oppgavene du som selger må løse når du...

24SevenOffice: Nobema redefinerer reglene for omsetning av bedrifter

Den helhetlige og langsiktige forvaltningen av verdier, arbeidsplasser og kompetanse i...

Bisnode setter fokus på Nobemas bidrag til bevaring og videreføring av verdier

Nobema sitt mål om å gjøre kjøp og salg av bedrifter tilgjengelig for alle, og dermed bidra til...

Hvordan selge bedrift

I denne artikkelen finner du informasjon om hva slags bedrifter som er egnede salgsobjekter, hva...

Legge ned firma

I denne artikkelen finner du informasjon om hvordan du legger ned et aksjeselskap og hva som er...