Prøv gratis

Anders Mikalsen

Anders Mikalsen er en av grunnleggerne av Nobema. Anders har selv lang erfaring som gründer og bedriftseier, og har vært med på både etableringer og omsetning av foretak. Fra tidligere har han mange års erfaring som leder for næringsavdelingen i en lokal sparebank, noe som har gitt han god innsikt i bedriftseieres behov og utfordringer. Anders har også jobbet som markedssjef i forsikringsbransjen og som eiendomsmegler.

De 5 viktigste årsakene til at du ikke får solgt bedriften din

Hvert år er det titusenvis av bedriftseiere som ikke lenger har mulighet til å drive foretaket sitt videre. For disse finnes det kun to alternativer. Legge ned virksomheten, eller finne noen nye til å overta.

I de siste årene har fordelene, og mulighetene, forbundet med salg av små og mellomstore bedrifter, fått stadig mer oppmerksomhet. Resultatet er at langt flere bedriftseiere nå forsøker å selge bedriften sin, før de eventuelt vurderer nedleggelse.

Av disse er det mange som lykkes, men dessverre også noen som ikke får solgt.

I denne artikkelen setter vi fokus på de vanligste hindringene som står i veien for et vellykket bedriftssalg.

Så enkelt selger du din bedrift eller bedriftsandeler med Nobema

Hvert år er det tusenvis av mennesker som ønsker å selge bedriften sin, eller andeler de har i et...

Når Alf Dahl skulle gå av med pensjon, var nedleggelse av livsverket aldri et alternativ – salg ble løsningen!

Å kunne starte og drive sin egen bedrift er noe veldig mange drømmer om. Hva som derimot skal skje...

En rådgivers betraktninger om prosessen rundt bedriftssalg

Nobema har som mål å gjøre kjøp og salg av bedrifter tilgjengelig for alle. Et av de viktigste...

De 5 viktigste stegene for å forberede et bedriftssalg

Et vellykket bedriftssalg starter alltid med en god forberedelse. I denne artikkelen tar vi for oss...

De mest benyttede økonomiske modellene ved verdsetting av bedrifter

Verdivurdering av foretak utarbeides som oftest med bruk av økonomiske modeller i kombinasjon med...

Nobema inngår fordelsavtale for medlemmer av Virke

Hovedorganisasjonen Virke er og har vært en av de viktigste støttespillerne for Nobema, under...

Hvor mye kan du forvente å få betalt for bedriften din?

Hvor godt betalt du kan få for bedriften din avhenger av en rekke faktorer, hvorav de mest sentrale...

Hva påvirker en kjøpers betalingsvilje?

At det finnes verdier i en bedrift som kan nyttiggjøres av en ny eier er en forutsetning for en...

Hvem kan ha størst nytte av å overta verdiene i din bedrift?

Man kan selvfølgelig argumentere for at et foretak har en gitt verdi, men verdi alene avgjør ikke...