Prøv gratis
3 min lesetid

Nobema inngår fordelsavtale for medlemmer av Virke

Featured Image

Hovedorganisasjonen Virke er og har vært en av de viktigste støttespillerne for Nobema, under utviklingen av våre digitale verktøy og markedsplass for omsetning av små og mellomstore bedrifter. Vi er derfor veldig glade for å kunne gjøre våre nye tjenester tilgjengelig for Virkes medlemmer, med spesielt gode betingelser.

Virke er bindeleddet mellom arbeidsgiverne og myndighetene. De organiserer og representerer over 24 000 virksomheter med mer enn 300 000 ansatte.

Organisasjonen jobber for å forbedre rammebetingelsene for medlemmene sine, og et Norge som verdsetter og støtter de som driver virksomheter. Som en del av dette inngår Virke fordelsavtaler for sine medlemmer, med egne partnere.

Virke bidrar til å løse samfunnsproblem

En av de største utfordringen, knyttet til videre drift og utvikling av små og mellomstore foretak, kommer til syne når eksisterende eier(e) ikke lenger har mulighet til å selv drive selskapet videre. 

Konsekvensen av dette er som regel at bedriftens aktivitet og omsetning begynner å avta, for deretter å legges ned. Når dette skjer forvitrer de driftsmessige verdiene som er bygd opp over tid, samtidig som lokale arbeidsplasser, kompetanse og verdiskaping forsvinner. 

Gjennom sitt samarbeid med Nobema, og nå den inngåtte fordelsavtalen, viser Virke et stort engasjement og vilje til å gjøre noe med dette problemet.

Ved å støtte utviklingen av Nobema, og gjøre tjenesten lett tilgjengelig for egne medlemmer, blir det langt enklere for eiere av SMB-foretak og finne nye personer til å drive selskapet videre, når de selv ikke har mulighet lenger.

Dette bidrar til å sikre den eksisterende eieren en bedre exit samtidig som lokale arbeidsplasser, kompetanse og verdiskaping opprettholdes.

Ved å gjøre det enklere og mer tilgjengelig å overta eierskapet i etablerte foretak med løpende drift, reduseres samtidig risikoen for nye personer som ønsker å gå inn i den aktuelle næringen. Dette vil bidra til å gjør det mulig og mer attraktivt for langt flere å satse på, og lykkes med, egen lokal næringsvirksomhet.

 

     
  Virke logo  
     

 

Ønsker du å lære mer om medlemskap i Virke og hva de kan gjøre for deg og din bedrift? Les mer på Virkes hjemmeside.

Gå til Virkes hjemmeside: HER

 

     

 

     
  Nobema logo  
     
 

Ønsker du å lære mer om Nobema og hvordan vi kan hjelpe deg med å selge din bedrift? Les mer på vår hjemmeside.

Gå til Nobemas hjemmeside: HER