Prøv gratis

Nobemabloggen

Nyttig informasjon, tips og råd, til deg som er interessert i kjøp og salg av bedrifter

Artikler om

Selg bedrift

Hvor mye kan du forvente å få betalt for bedriften din?

Hvor godt betalt du kan få for bedriften din avhenger av en rekke faktorer, hvorav de mest...

Hva påvirker en kjøpers betalingsvilje?

At det finnes verdier i en bedrift som kan nyttiggjøres av en ny eier er en forutsetning for en...

Hvem kan ha størst nytte av å overta verdiene i din bedrift?

Man kan selvfølgelig argumentere for at et foretak har en gitt verdi, men verdi alene avgjør...

Hva representerer verdiene i selskapet ditt?

Hvor store verdier det er i et foretak er en av de viktigste og mest sentrale faktorene som...

Kom i gang med prising av din bedrift

Å finne «riktig pris» på foretaket er en av de viktigste oppgavene du som selger må løse når du...

Hvordan selge bedrift

I denne artikkelen finner du informasjon om hva slags bedrifter som er egnede salgsobjekter, hva...

Legge ned firma

I denne artikkelen finner du informasjon om hvordan du legger ned et aksjeselskap og hva som er...