Prøv gratis

Domstolsrapport

Rettssjekk av én enkelt bedrift

Full gjennomgang av alle berammede rettssaker i alle domstoler i Norge for å sjekke om bedriften er involvert i saker. Det gjøres også en gjennomgang av tidligere rettssaker, tre år tilbake i tid. Gjennomgangen vil avdekke alle type saker bedriften er involvert i, deriblant saker om kontraktsbrudd, erstatningskrav, betalingskrav og konkursbegjæringer. Eksempelvis kan utfallet av en pågående erstatningssak få stor innvirkning på bedriftens fremtidige økonomiske situasjon. Saker som avdekkes kan føres som risiko og kan ha betydning for prissettingen av selskapet.

Rapporten er levert av:
Rettssjekk_logo

Kr 3.890,- eks. mva.

Domstolsrapport_grey

Alle tilgjengelige domstolsrapporter