Prøv gratis

Domstolsrapport med overvåking

Rettssjekk av én enkelt bedrift med overvåking

Full gjennomgang av alle berammede rettssaker i alle domstoler i Norge for å sjekke om bedriften er involvert i saker. Det gjøres også en gjennomgang av tidligere rettssaker, tre år tilbake i tid. Gjennomgangen vil avdekke alle type saker bedriften er involvert i, deriblant saker om kontraktsbrudd, erstatningskrav, betalingskrav og konkursbegjæringer. Eksempelvis kan utfallet av en pågående erstatningssak få stor innvirkning på bedriftens fremtidige økonomiske situasjon. Saker som avdekkes kan føres som risiko og kan ha betydning for prissettingen av selskapet.

Informasjon er ferskvare, og de juridiske forholdene omkring norske foretak er dynamiske. I tillegg til rettssjekk av selskapet, legges bedriften til overvåking i seks måneder. Overvåkingen varsler per e-post dersom det undersøkte foretaket blir involvert i nye saker i domstolene. Tidlig informasjon om endrede forretningsforhold hos kjøper eller selger kan være med å påvirke vilkårene ved omsetning av en bedriften.

Rapporten er levert av:
Rettssjekk_logo

Kr 5.290,- eks. mva.

Domstolsrapport_grey

Alle tilgjengelige domstolsrapporter