Prøv gratis


Lave kostnader

Fastpris_illustrasjon-1

Med Nobema har du ingen økonomisk barriere som står til hinder for å avklare kjøpsinteressen for din bedrift

Prising_illustrasjon                      

De aller fleste bedrifter har verdier som kan gjøre den attraktiv for potensielle kjøpere, men det er likevel ingen garanti for at man får solgt.

De færreste finner også en kjøper av bedriften gjennom sitt eget nettverk, og er derfor avhengig av hjelp for å komme i kontakt med interessenter og potensielle kjøpere.

Tradisjonelt er slik "koblingsbistand" forbundet med store kostnader, samtidig som det ikke er noen garanti for at man faktisk finner en kjøper. Usikkerheten knyttet til om man finner en kjøper eller ikke, og om den endelige salgssummen faktisk dekker merkostnadene med selge framfor å legge ned, er også den største årsaken til at de aller fleste eiere av små og mellomstore bedrifter har valgt å avvikle framfor å selge.

Å finne en kjøper av bedriften din skal ikke være et økonomisk sjansespill

Med lanseringen av Nobemas  tjenester har alle bedriftseiere nå fått en mulighet til å avklare kjøpsinteressen for eget foretak uten å ta en økonomisk risiko. 

For kun et lite fast beløp per måned kan du selv lage et komplett salgsprospekt med tilhørende salgsdokumentasjon, og komme i kontakt med potensielle kjøpere med en annonse på Nobemas nasjonale og allment tilgjengelige markedsplass for omsetning av bedrifter. 

Målet til Nobema er at "ingen skal være nødt til å legge ned firmaet sitt, før de har avklart om det er noen som ønsker å overta driften"

Tjenester og priser    Kom i gang - helt gratis

Har du noen spørsmål i forbindelse med våre løsninger; send oss en melding så tar vi kontakt med deg.