Om oss

Nobema er en skybasert digital plattform for selvbetjent omsetning av foretak.

Tjenesten består av selvbetjeningsverktøy, guider og maler, og en allment tilgjengelig og uavhengig markedsplass for omsetning av virksomheter.

Gjennom eget partnernettverk tilbyr Nobema verdivurdering av foretak, personlig rådgivning og bistand etter behov, oppgjørstjenester m.m.

 

"Mens vi leter etter den nye oljen, må vi ta vare på det gullet vi har"

Problemet

Hvert år avvikles mer enn 60000 virksomheter i Norge. Blant disse er det tusenvis av gode bedrifter med fortsatt drifts-, sysselsettings- og utviklingspotensial. Samtidig får ikke personer og eksisterende foretak, som vil inn i forretningsområdene til de avviklede bedriftene, noen mulighet til å ta over. Hvorpå deres eneste alternativ er å etablere nye selskap med kjempehøy økonomisk risiko.

Årsaken

I Norge finnes det ikke et velfungerende og allment tilgjengelig omsetningsmarked for ordinære bedrifter. Konsekvensen av dette er at bedriftseiere ikke har mulighet til å finne noen til å ta over selskapet, hvis de pga. sykdom, alder eller andre årsaker ikke har mulighet til å selv drive foretaket videre. Samtidig har ikke de som vil inn i næringen mulighet til å finne og ta over driften i etablerte foretak med lav risiko.

Løsningen

Nobema er en helt ny digital selvbetjeningsløsning og markedsplass som fjerner de hinder som står i veien for enkel og effektiv omsetning av bedrifter, manglende kompetanse, manglende nettverk og høye kostnader. Med Nobema sitt trygge og selvforklarende «skritt for skritt» verktøy og guider kan bedriftskjøpere- og selgere gjøre hele jobben selv, eller med bistand fra egen regnskapsfører og egne medhjelpere. Nobema tilbyr profesjonell rådgivning og bistand etter behov via tilknyttede partnere.

Målsettingen

Nobema ønsker å forhindre unødvendig avvikling av levedyktige foretak og arbeidsplasser ved å gjøre det attraktivt, lønnsomt og ukomplisert for bedriftseiere å selge bedriften. Samtidig er det et klart mål å gjøre kjøp av eksisterende firmaer til et naturlig og attraktivt alternativ til etablering av nye foretak og avdelinger.

Nobema_illustrasjon
Utviklet i samarbeid med... 

Virke_logo
Virke er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen og er bindeleddet mellom arbeidsgiverne og myndighetene.

Innovasjon_Norge_logo
Innovasjon Norge er et statlig norsk særlovselskap med formål å øke innovasjon i næringslivet over hele landet.

Forskningsraadet_logo
Forskingsrådet jobber for et samfunn der forsking blir skapt, brukt, utfordra, verdsatt og delt av alle, slik at det faktisk bidrar til omstilling og et mer bærekraftig samfunn.

BankID_logo_150x100_transparent 24SevenOffice_vertikal_logo_150x100_transparent SVW_logo_150x100_transparent
Signicat_logo_150x100_transparent Bisnode_logo_150x100_transparent Iterate_logo_150x100_transparent

 

Nobema AS | Organisasjonsnummer: 918 783 768 | Forretningsadresse: Øvre Slottsgate 3, 0157 OSLO