Prøv gratis

Utvidet domstolsrapport

Rettssjekk av én enkelt bedrift, inkludert gjennomgang av foretakets kunder og leverandører

Full gjennomgang av alle berammede rettssaker i alle domstoler i Norge for å sjekke om bedriften er involvert i saker. Det gjøres også en gjennomgang av tidligere rettssaker, tre år tilbake i tid. Gjennomgangen vil avdekke alle type saker bedriften er involvert i, deriblant saker om kontraktsbrudd, erstatningskrav, betalingskrav og konkursbegjæringer. Eksempelvis kan utfallet av en pågående erstatningssak få stor innvirkning på bedriftens fremtidige økonomiske situasjon. Saker som avdekkes kan føres som risiko og kan ha betydning for prissettingen av selskapet.

I tillegg til full gjennomgang i domstolene av det valgte selskapet gjøres tilsvarende gjennomgang av foretakets bedriftskunder og leverandører.
Kunde og leverandørgjennomgangen kan avdekke forhold som kan ha betydning for fremtidig drift av selskapet. Skulle for eksempel en nøkkelkunde stå foran en mulig konkurs kan dette ha betydning for selskapets fremtidige omsetning og overskudd.

Rapporten er levert av:
Rettssjekk_logo

Kr 4.490,- eks. mva.

Domstolsrapport_grey

Alle tilgjengelige domstolsrapporter