Prøv gratis


Kjøpsvilkår

Kjopsvilkaar2_illustrasjon

Gratistjenester

Nobema har til enhver tid rett til å endre eller stenge gratistjenester uten forutgående varslingsplikt. Nobema har også rett til å innføre krav om betaling for videre bruk av den aktuelle tjenesten. Dersom brukeren av den aktuelle tjenesten ikke aktivt aksepterer en endring fra gratis til betalt tilgang, vil brukerens tilgang bli kansellert uten noen videre forpliktelse fra verken brukeren eller Nobema. For øvrig vises det til Nobemas generelle brukervilkår


Betalingsbelagte tjenester med tilknyttet gratisperiode

Ved aktivering av betalingsbelagte tjenester, med tilknyttet gratisperiode, regnes oppstart av gratisperioden fra den dagen brukeren har fått tilgang / leveranse av tjenesten. Innenfor gratisperiodens oppgitte tidsrom har brukeren til enhver tid rett til å kansellere / si opp sin tilgang til den aktuelle tjenesten ved å sende skriftlig beskjed via Nobemas hjemmeside eller til kundeservice@nobema.no, uten at det medfører et krav om betaling. Dersom brukeren ikke har sendt skriftlig kansellering / oppsigelse av sin tilgang til den aktuelle tjenesten, senest siste dag av gratisperioden, er dette bekreftelse på endelig kjøp av den aktuelle tjenesten minimum for oppgitt bindingstid, og vil medføre krav om betaling. Dersom ikke annet er avtalt faktureres kjøpet forskuddsvis, med betalingsbetingelser 10 dager netto fra fakturadato. For øvrig vises det til Nobemas generelle brukervilkår


Betalingsbelagte tjenester

Tilgang til bestilte tjenester åpnes ved bestilling. Dersom ikke annet gjelder er betalingsbetingelser 10 dager netto fra fakturadato. For øvrig vises det til Nobemas generelle brukervilkår