Prøv gratis

Nobemabloggen

Nyttig informasjon, tips og råd, til deg som er interessert i kjøp og salg av bedrifter

Når Alf Dahl skulle gå av med pensjon, var nedleggelse av livsverket aldri et alternativ – salg ble løsningen!

Å kunne starte og drive sin egen bedrift er noe veldig mange drømmer om. Hva som derimot skal skje med selskapet, den dagen man selv ikke kan drive det videre, er noe de færreste gründere tenker mye på. For de som lykkes, blir dette uansett en problemstilling de på ett eller annet tidspunkt må håndtere.

En rådgivers betraktninger om prosessen rundt bedriftssalg

Nobema har som mål å gjøre kjøp og salg av bedrifter tilgjengelig for alle. Et av de viktigste...

De 5 viktigste stegene for å forberede et bedriftssalg

Et vellykket bedriftssalg starter alltid med en god forberedelse. I denne artikkelen tar vi for oss...

De mest benyttede økonomiske modellene ved verdsetting av bedrifter

Verdivurdering av foretak utarbeides som oftest med bruk av økonomiske modeller i kombinasjon med...

Nobema inngår fordelsavtale for medlemmer av Virke

Hovedorganisasjonen Virke er og har vært en av de viktigste støttespillerne for Nobema, under...

Hvor mye kan du forvente å få betalt for bedriften din?

Hvor godt betalt du kan få for bedriften din avhenger av en rekke faktorer, hvorav de mest sentrale...

Hva påvirker en kjøpers betalingsvilje?

At det finnes verdier i en bedrift som kan nyttiggjøres av en ny eier er en forutsetning for en...

Hvem kan ha størst nytte av å overta verdiene i din bedrift?

Man kan selvfølgelig argumentere for at et foretak har en gitt verdi, men verdi alene avgjør ikke...

Hva representerer verdiene i selskapet ditt?

Hvor store verdier det er i et foretak er en av de viktigste og mest sentrale faktorene som...

Kom i gang med prising av din bedrift

Å finne «riktig pris» på foretaket er en av de viktigste oppgavene du som selger må løse når du...