Prøv gratis


Verdivurdering av bedrift

Verdivurdering_illustrasjon

Nobema tilbyr verdivurdering av bedriften din, utført av våre tilknyttede partnere. Har du en liten eller mellomstor bedrift kan vurderingen i de aller fleste tilfeller også utføres til fastpris, noe som gir trygghet og forutsigbarhet for deg som oppdragsgiver.

Ønsker du derimot å fastsette prisen på bedriften din selv, kan du lære mer om verdivurdering gjennom vår artikkelserie "prising av bedrift".

 

Profesjonell verdivurdering av din bedrift

Nobema samarbeider med profesjonelle verdivurderere, med erfaring fra verdsettelse av alt fra små og mellomstore bedrifter, til verdivurderinger av større og mer komplekse selskap.

Fastpris fra kr 8.750,-

Les mer | Bestill

Erfaringsbasert_verdivurdering_illustrasjon

Lag en egenvurdering av ditt selskaps verdi

Avhengig av situasjon og behov kan det i mange tilfeller være hensiktsmessig å selv vurdere verdien av eget foretak, eller en bedrift du vurderer å kjøpe. Vi i Nobema har laget en rekke artikler hvor vi belyser metoder og tankesett rundt verdivurdering og prising av bedrifter.

Under finner du eksempler på våre mest populære innlegg om temaet verdivurdering. Se også Nobemabloggen for mer informasjon og inspirasjon knyttet til temaet kjøp og salg av foretak.

7 min lesetid

Hvor mye kan du forvente å få betalt for bedriften din?

3 min lesetid

De mest benyttede økonomiske modellene ved verdsetting av bedrifter

4 min lesetid

Kom i gang med prising av din bedrift

3 min lesetid

Hva representerer verdiene i selskapet ditt?

3 min lesetid

Hvem kan ha størst nytte av å overta verdiene i din bedrift?

3 min lesetid

Hva påvirker en kjøpers betalingsvilje?