Prøv gratis
4 min lesetid

En rådgivers betraktninger om prosessen rundt bedriftssalg

Featured Image

Nobema har som mål å gjøre kjøp og salg av bedrifter tilgjengelig for alle. Et av de viktigste elementene, ved siden av vår allment tilgjengelige markedsplass og digitale verktøy, er å gjøre nødvendig kompetanse og bistand tilgjengelig for alle, som skal selge eller kjøpe en bedrift. I denne sammenheng har vi inngått partnerskap med erfarne bedriftsrådgivere, som yter rådgivning og bistand etter behov.

     
  Per-Steinar Krogstad
Bedriftsmegler
 
  - Siviløkonom og Master of Business Administration  
  - 30 års erfaring som rådgiver for små og mellomstore bedrifter  
  - Ekspertkompetanse på kjøp og salg av bedrifter, strategi og styrearbeid  
  - Driver konsulentselskapet Bizraise AS  
     

 


Per-Steinar Krogstad er en dyktig bedriftsmegler som i over 30 år har jeg gitt råd og veiledning, i forbindelse med kjøp og salg av foretak.

Når vi spør han hva den typiske bedriftsselger er mest opptatt av, svarer han følgende:

«så godt som alle bedriftseiere jeg har jobbet med, har vært opptatt av å ivareta de ansatte og det å finne en riktig eier. For mange betyr dette faktisk mer en selve prisen, som det er mulig å oppnå for bedriften».

For å finne den riktige eieren og få gjennomført en handel som alle parter er fornøyd med, er det ifølge Krogstad viktig å ha tilstrekkelig med tid, og gjøre ting i riktig rekkefølge.

«Det er nemlig slik at et bedriftssalg må deles i flere faser og består av, ofte tidkrevende, elementer».

Et par av de mest sentrale elementene er utarbeidelse av et prospekt og at det skal lages en verdivurdering.

Når dette er gjort starter jobben med å identifisere potensielle kjøpere.

Metoden Per-Steinar benytter i dette arbeidet, er å starte med å utarbeide en «longlist» over mulige interessenter. Denne består av både personer og bedrifter, som Krogstad har i sitt eget nettverk, som har vist interesse for salgsobjektets annonse på nobema.no, og som av Per-Steinar og bedriftsselger vurderes å være aktuelle.

I neste ledd jobber Krogstad aktivt med de aktuelle foretakene og personene på «longlisten», hvorpå han ender opp med en «shortlist» over de mest aktuelle og konkrete interessentene. Disse jobbes det med, for å skape et aktivt marked rundt bedriften som skal selges.

Hele prosessen rundt kjøp og salg av foretak er spennende, men det skal likevel sies at det er når forhandlingene starter at det blir virkelig interessant, sier Krogstad med et stort smil.

Det er nå kjøper og selger virkelig blir kjent med hverandre, og hvor vi ser hvor mye vilje og ønske det er fra begge parter til å komme til enighet.

Hvis alt går bra og partene finner sammen, skal de inngå en avtale, det skal som regel gjennomføres en due diligence, og til slutt skal selve transaksjonen gjennomføres.

Avhengig av valgt oppgjørsform, og størrelsen og kompleksiteten på transaksjonen, kan det også være aktuelt med videre oppfølging av partene.