Prøv gratis


Rådgivning og bistand

Raadgivere_illustrasjon

Rådgivnings- og bistandsområder


Prosess

Representasjon

Formalia

Leveransealternativer


Rådgivning kan leveres som generell bistand relatert til kjøp eller salg av bedrift, eller som bistand knyttet til et spesifikt avgrenset område.

Bistand kan kjøpes på løpende timesbasis i henhold til avtalt timesats, eller til fastpris der hvor oppdragets premisser er avklart.

Leveringsalternativ avtales etter samtale med rådgiver.

 

Profesjonelle rådgivere


Nobema samarbeider med profesjonelle bedriftsrådgivere med lang erfaring innen omsetning av alt fra små og mellomstore bedrifter, til større og mer komplekse foretak.

Komplett "fullservice" bistand gjennom hele prosessen


I tillegg til å levere bistand etter behov, tilbyr Nobema også fullservice transaksjonsbistand, i samarbeid med våre tilknyttede partnere og rådgivere. Med denne løsningen får du en rådgiver, eller rådgiverteam, som representerer deg og tar ansvaret for organiseringen og gjennomføringen av hele prosessen. Pris etter avtale.

Fyll ut skjemaet under og angi ditt behov