Personlig bistand og rådgivning

Bistand_illustrasjon

Nobema tilbyr personlig rådgivning til både selgere og kjøpere av bedrifter og bedriftsandeler.

Du kan velge mellom å kjøpe bistand fra spesialister innenfor spesifikke fag- og tjenesteområder, eller engasjere en rådgiver med erfaring og kompetanse relatert til gjennomføring av hele omsetningsprosessen.

Nobema gjør det trygt og enkelt for alle foretakseiere å selv finne ut om det er kjøpsinteresse i markedet for egen bedrift eller bedriftsandeler. Samtidig gjør Nobema det trygt og enkelt for alle som vurderer å kjøpe eller investere i en bedrift å finne interessante objekter, etablere kontakt og fremskaffe nødvendig informasjon og dokumentasjon om det aktuelle selskapet.

Når kontakt mellom partene er etablert, og initiell interesseavklaring er gjennomført, går omsetningsprosessen inn i en ny fase med konkrete forhandlinger, avtaleinngåelse, selskapsgjennomgang (due diligence), og gjennomføring av selve transaksjonen.

Mange ser seg tjent med å få hjelp fra profesjonelle rådgivere.
Omsetning av bedrifter og bedriftsandeler er noe de færreste har erfaring med. Å samarbeide med erfarne rådgivere og M&A eksperter, spesielt i fasen etter at kontakt mellom partene er etablert, bidrar til å skape trygghet rundt prosessen. Med hjelp fra dyktige og kompetente mennesker øker også muligheten for at partene kommer til enighet og at den påfølgende transaksjonen skjer uten uforutsette utfordringer og problemer.

Rådgivning og bistand i henhold til ditt behov og ønske.
Behovet for bistand varierer i stor grad ut fra transaksjonens kompleksitet, bedriftens størrelse og ikke minst ut fra partenes eget kompetansenivå. For at du skal få den hjelpen du trenger, uten å bruke unødvendig med ressurser, kan du gjennom Nobema velge mellom å kjøpe personlig bistand og rådgivning enten fra spesialister innenfor spesifikke fag- og tjenesteområder, eller engasjere en rådgiver med erfaring og kompetanse relatert til gjennomføring av hele omsetningsprosessen. Du velger også om du ønsker å kjøpe bistandspakker med et fastlagt antall rådgivningstimer, eller inngå en generell bistandsavtale hvor du betaler for påløpte timer.

Motta tilbud på bistand