Representasjon

Representasjon_illustrasjon

I forbindelse med en transaksjon av bedrifter eller bedriftsandeler vil det i mange tilfeller være hensiktsmessig å benytte en ekstern mellommann / kontaktperson, som ivaretar partenes behov, og ønsket diskresjonsnivå.

Oppdragsgiver velger selv hvilke oppgaver som skal inkluderes i oppdraget og omfanget av disse. Pris kan enten avtales som fastpris eller fakturering etter medgåtte timer.

Eksempler på bruk av tjenesten

  • Anonym kontaktetablering og interesseavklaring
    Nobema tar kontakt med eieren av en bedrift, ikke lagt ut for salg, som oppdragsgiver vurderer å kjøpe. Oppdragsgiveren forblir anonym fram til det er avklart om eieren av det aktuelle foretaket er interessert i å starte en dialog rundt en mulig transaksjon.

  • Representant for anonym selger
    Nobema besvarer henvendelsene fra potensielle kjøpere, mens bedriften og selger forblir anonyme. Direkte kontakt mellom selger og interessent etableres først etter godkjennelse fra selger og eventuelt etter at kjøper har signert på en fortrolighetserklæring (NDA)

  • Validering av kjøpsinteresse
    Nobema besvarer de første henvendelsene fra personer som viser interesse for en bedrift lagt ut for salg. Henvendelsene "siles" i henhold til oppdragsgivers ønsker og spesifikasjoner, slik at selger kun blir presentert for de interessentene som viser genuin kjøpsinteresse, og som oppfyller selgerens krav eller ønsker.

Motta tilbud på representasjon