Prøv gratis
 

Næringstaksering

Taksering2_illustrasjon

I forbindelse med verdsetting av en bedrift er det spesielt viktig å få en god oversikt over foretakets eiendeler, dets tilstand og verdi. Dette er eiendeler som for eksempel næringseiendom, løsøre, varelager, maskiner, utstyr og kjøretøy.

Verdsetting og utarbeidelse av tilstandsrapporter for næringsrelaterte eiendeler kan i mange tilfeller være komplisert. Ved bestilling av takseringsoppdrag via Nobema mottar du derfor utelukkende tilbud fra autoriserte takstmenn, med relevant kompetanse og erfaring for å kunne utføre det spesifikke takseringsoppdrag.

Bistand

Fyll ut skjemaet under og motta uforpliktende tilbud på valgte tjenester fra Nobemas samarbeidspartnere.