Prøv gratis
1 min lesetid

24SevenOffice: Nobema redefinerer reglene for omsetning av bedrifter

Featured Image

Den helhetlige og langsiktige forvaltningen av verdier, arbeidsplasser og kompetanse i SMB-foretak er dessverre særdeles mangelfull. Dette som følge av at det ikke finnes gode systemer og løsninger som gjør det enkelt å videreføre driften i levedyktige foretak til nye eiere. Dette er et problem Nobema har som mål å løse, ved bruk av nye digitale løsninger.

Med oss på laget har vi 24SevenOffice som er en av de ledende aktørene innen skybaserte forretningssystemer og som gjennom en årrekke har jobbet aktivt med å "flytte grenser i samspillet mellom mennesker og teknologi".

I forbindelse med lanseringen av Nobemas tjenester har 24SevenOffice skrevet en artikkel hvor de omtaler det eksklusive samarbeidet med Nobema. Her forklarer de hvordan bedriftseiere, ved bruk av Nobema, kan spare tid og penger på å selge bedriften sin på egenhånd.

I artikkelen påpeker de blant annet noen av de utfordringene som i dag står til hinder for normal og effektiv omsetning av mindre foretak, og hvordan Nobema løser dette problemet gjennom bruk av kostnadseffektive og innovative digitale løsninger.

Videre gir de en kort beskrivelse av hvordan tjenesten til Nobema fungerer og ikke minst hvordan Nobema gjennom bruk av det samme tankesettet som de selv har, nemlig forenkling og automatisering, redefinerer spillereglene for kjøp og salg av bedrifter.

Les hele artikkelen: HER