Prøv gratis
6 min lesetid

Når Alf Dahl skulle gå av med pensjon, var nedleggelse av livsverket aldri et alternativ – salg ble løsningen!

Featured Image

Å kunne starte og drive sin egen bedrift er noe veldig mange drømmer om. Hva som derimot skal skje med selskapet, den dagen man selv ikke kan drive det videre, er noe de færreste gründere tenker mye på. For de som lykkes, blir dette uansett en problemstilling de på ett eller annet tidspunkt må håndtere.

Når man selv ikke kan drive livsverket videre, er det kun to valg. Enten må man finne noen som kan ta over virksomheten, eller avvikle.

For Alf Dahl, gründeren av den lokale suksessbedriften Hus og Hage AS på Moelv, var det i realiteten bare ett alternativ, når pensjonsalderen begynte å nærme seg - salg.

«Jeg startet selskapet mitt i 1986, og har siden den gangen brukt fryktelig mye tid, og opparbeidet meg en stor kundemasse, så det å bare skulle legge ned føltes helt feil».

For Alf, som hadde bygget opp virksomheten over mange år, var det viktig å finne en kjøper som så verdien av å bygge videre på det han hadde skapt, og ikke minst ta vare på det gode forholdet til kundene og samarbeidspartnerne.

I utgangspunktet hadde ikke Dahl det travelt med å finne en kjøper, da han godt kunne se for seg å holde på noen år til. Derimot forstod han at det kunne ta tid å finne riktig kjøper. Han bestemte seg derfor for å sette i gang prosessen med en gang, før det ble for sent og avvikling ble eneste gjenværende mulighet.

 

Usikkerhet og første skritt

Å selge et foretak er noe de færreste har erfaring med. Og som med mye annet man ikke har gjort før, kan det å selge en bedrift for første gang også virke litt skremmende.

  • Hva om man gjør noe feil?
  • Hvordan skal man gå fram for å finne en kjøper?
  • Hva slags informasjon om bedriften må man fremskaffe?
  • Hva er bedriften verdt?
  • Hvordan skal forhandlinger, budgivning, og alt som følger med i prosessen håndteres?
  • Hvordan vil kundene og samarbeidspartnerne reagere?
  • Og – hva om man ikke får solgt?

Å skulle selge en bedrift var også noe helt nytt for Dahl, og med det fulgte det naturligvis en del usikkerhet.

Noe av det første Alf gjorde, for å bli tryggere på fremgangsmåten, var å diskutere med regnskapsføreren sin om hva slags hjelp de kunne bidra med. I tillegg kontaktet han bedriftsmeglere med forespørsel om de kunne påta seg oppdraget.


En løsning tar form

Regnskapsføreren kunne bistå med noen av de nødvendige oppgavene, men hadde ikke mulighet til å ta ansvaret for hele salgsprosessen. Fra de klassiske bedriftsmeglerne var tilbakemeldingen at selskapet hans var for lite, til at de kunne ta på seg jobben.

«Som næringsdrivende er jeg jo vant til å møte på utfordringer som må løses. At ingen hadde mulighet til å ta på seg salgsoppdraget var jo bare nok en sak jeg måtte finne en god løsning på»

Etter søk på internett fant han Nobema, Norges første og eneste selvbetjeningsplattform for salg av bedrifter. Han fant også informasjon, tips og råd, om hvordan man går frem for å selge et selskap.

For Dahl, som hadde bestemt seg for å selge, ble løsningen å selv organisere og gjennomføre sitt eget bedriftssalg. Med seg i prosessen, fikk han hjelp fra egen regnskapsfører og Nobema.

Alf med feiemaskin


Verdivurdering og klargjøring

Noe av det aller første Alf gjorde, var å sette opp en oversikt over verdiene i selskapet, og lage en vurdering av bedriftens sannsynlige omsetningsverdi.

Til dette brukte han lagerstyringsfunksjonen i regnskapsprogrammet, gjennomførte en grundig vareopptelling, og lagde en oppdatert oppstilling over alle foretakets eiendeler. Deretter fant han varenes og eiendelenes sannsynlige markedsverdi. Resultatene ble så overført til regnskapsføreren.

Med dette som utgangspunkt, kombinert med historiske regnskapstall og fremtidige budsjetter, laget regnskapsføreren en vurdering av selskapets aksjeverdi.

I tillegg til å lage en eiendelsoversikt og verdivurdering, snakket Alf med både leverandører, banken, og de viktigste kundene. Dette for å avklare eventuelle ønsker eller premisser, disse måtte ha i forbindelse med et kommende eierskifte, og for å legge til rette for ny eier.


Finne en kjøper

Neste post på programmet var å komme i kontakt med personer og bedrifter som kunne ha interesse av å overta virksomheten hans.

For å nå ut til mulige kjøpere la Alf ut en rubrikkannonse og publiserte en salgsannonse på Nobemas allment tilgjengelige markedsplass. Lokalavisen, som ofte skriver om hendelser i det lokale næringslivet, fanget opp salgsbudskapet og laget flere spennende artikler om saken.

Kombinasjonen av annonsene og oppslagene i lokalavisen, ga gode resultater. Innen kort tid hadde mange interessenter tatt kontakt.

 

Den perfekte match

De forskjellige interessentene hadde naturligvis litt forskjellige tanker og behov. Noen ønsket å kjøpe bedriften primært for å kunne overta navnet, mens andre bare hadde lyst til å viderefør enkelte av selskapets tjenester.

For Alf var det derimot viktig å finne en kjøper som ikke bare betalte det han ønsket, men som også så mulighetene i å videreutvikle det han hadde skapt, og ivareta kundene og samarbeidspartnerne.

Heldigvis for Dahl skulle det vise seg at to dyktige håndverkere, som i utgangspunktet hadde lyst til å starte for seg selv, så verdien av å fortsette i hans fotspor.

For Alf ble dette den perfekte match. To yngre karer som hadde evne, lyst og energi til å jobbe videre med bedriften han hadde bygd opp over mer enn 20 år. Samtidig ville kundene og de eksisterende samarbeidspartnerne bli ivaretatt. I tillegg fikk han betalt det han mente bedriften var verdt.


Eierskifte og tiden etter

Selve eierskifte ble gjennomført ved hjelp av regnskapsføreren.

Etter at det formelle var på plass, sendte Alf et brev til kundene hvor han informerte om det gjennomførte eierskifte. Her fortalte han hvem de nye eierne var, og hvorfor disse var bra for dem som kunder. De største kundene tok han også et eget orienteringsmøte med. Resultatet var at kundene ble godt fornøyd, og de nye eierne fikk en pangstart.

For Alf betydde dette at han med god samvittighet, og ikke minst stolthet, nå kunne gå av med pensjon.

Bedriften han hadde bygget opp over mer enn 20 år var i de beste hender, og kundene ville fortsette å få tilgang til tjenestene de hadde behov for. Samtidig var både regnskapsføreren, banken og leverandørene fornøyd med at selskapets videre eksistensen, og kundeforholdet til dem, var sikret.


Gode råd

Alf Dahl startet som gründer, bygget opp og drev et suksessfullt foretak i mer enn 20 år, og avsluttet sin tid som næringsdrivende med å gjennomføre et vellykket eierskifte.

Når han nå ser tilbake på sin reise, har han flere gode råd å dele med andre som nærmer seg slutten av sin tid som næringsdrivende.

Ifølge Alf, bør bedriftseierne starte med å forberede selskapet for salg. Dette innebærer blant annet å ta en ordentlig gjennomgang av bedriftens plusser og minuser, for deretter å luke bort så mye som mulig av det som ikke fungerer. Samtidig er det viktig at man styrker de delene av virksomheten som er viktigst for nåværende og fremtidig verdiskaping.

Før man går i gang med selve salget anbefaler Dahl at man setter seg godt inn i prosessen og snakker med fagfolk.

Når man så setter i gang, er det viktig å få nødvendig bistand og bruke tilgjengelige digitale verktøy. Dette gjør det langt enklere for bedriftseieren å holde fokus på den løpende driften, samtidig som man unngår feil og unødvendig tidsbruk.

Det aller viktigste rådet fra Alf er derimot at man må sette i gang salgsprosessen tidsnok, mens det enda er god tid.


«Har man en bedrift som andre kan høste av er det alltid mulig å finne en kjøper, men det kan ta tid».

 

Faktaboks

I Norge avvikles det rundt 60 000 virksomheter hvert eneste år, hvorav ca. halvparten er bedrifter med relativt lav risiko og fortsatt drifts-, utviklings- og sysselsettingspotensial. Samtidig etableres det årlig tusenvis av nye foretak, med ekstrem høy oppstartsrisiko. De aller fleste av disse nye selskapene etableres også i de samme bransjene, og ofte på samme sted, som de nedlagte foretakene.

 

I Norge har bedriftsomsetning tradisjonelt vært kostnads- og kompetansemessig utilgjengelig for små- og mellomstore bedrifter. Det har heller ikke eksistert velfungerende koblingsarenaer, hvor kjøpere og selgere kan møtes på en trygg måte. Dette har dessverre ført til at mange bedriftseiere ikke har sett noe alternativ til nedleggelse, når deres tid som næringsdrivende var over.

For Alf Dahl, var derimot ikke avvikling et alternativ.

Til tross for at bedriften hans var for liten for tradisjonelle bedriftsmeglere, tok han selv oppgaven med å organisere og gjennomføre salget av selskapet sitt. Dette løste han blant annet ved å samarbeide med egen regnskapsfører og benytte seg av Nobema, Norges første og eneste selvbetjeningsplattform for salg av bedrifter.

Resultatet ble at Alf fikk gleden av å se livsverket leve videre. Samtidig fikk to unge entreprenører mulighet til å overta en suksessbedrift, med langt lavere risiko sammenlignet med å starte et helt nytt foretak.